Silifar

Silimarin. Za regeneraciju i jačanje jetre.