Kadulja – etarsko ulje

Salvia officinalis.

Kategorija: