Kozija krema sa vitamonom E

Krema od kozijek mlijeka sa dodatkom vitamina E je prvenstveno namjenjena mlađim te osobama zrelije dobi.